Chráněné bydlení dnes úspěšně zkolaudováno!

Chráněné bydlení dnes úspěšně zkolaudováno!
30. 10. 2014

Po 14 měsících od zahájení stavebních prací byl právě dnes vydán kolaudační souhlas, přečtěte si blíže o této události a co jí předcházelo v článku , jehož autorem je Petr Hejl, ředitel střediska BETLÉM.

Ve čtvrtek 23. října v dokončené novostavbě Mirandie konala závěrečná kontrolní prohlídka, kterou na naší žádost svolal Stavební úřad Klobouky u Brna. Této kolaudační prohlídky a následného jednání se účastnili: vedoucí klobouckého Stavebního úřadu Ing. Jana Baturná, zástupci vedení střediska BETLÉM Petr Hejl, DiS. a Ing. Jan Gavlík, zástupci zhotovitelské firmy RENOVA  Ing. Bohumír Janeček, CSc. (jednatel) a Ing. Zdeněk Marek (stavbyvedoucí), pracovník Krajské hygienické stanice a zástupce Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, dále náš stavební dozor Ing. František Konečný a samozřejmě také autoři projektu Ing. arch. Javůrek a Ing. arch. Radka Bohušová z ateliéru O DŮM DÁL. Přítomen byl i starosta obce Brumovice, vážený pan Antonín Košulič.

I když novostavba Mirandie byla oficiálně dokončena a předána našemu středisku do užívání předchozí den (22.10.), ještě během jednání dokončovali pracovníci zhotovitelské firmy instalaci pochozích roštů nájezdové rampy, které se poněkud zdržely u dodavatele. Mírně mě z toho mrazilo v zádech… Během prohlídky a jednání se našlo několik drobností, která bylo ještě třeba rychle upravit nebo doplnit, což se  nám ve spolupráci se zhotovitelem a našimi projektanty včas povedlo. Závěrečné jednání proto skončilo s tímto pozitivním závěrem: „Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace, nepodstatné změny, které vzal stavební úřad při kolaudaci na vědomí, byly doloženy výkresem skutečného provedení. Byly doloženy předepsané doklady a vyhovující zkoušky a revize.“

Na tomto základě pak Stavební úřad v Kloboukách u Brna vydal dne 30.10.2014 řádný a okamžitě platný kolaudační souhlas s užíváním stavby Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích. Chvála Bohu a díky všem zúčastněným!

To vše výše popsané je vlastně malý, či spíše velký zázrak. Stavět se začalo loni v září a hned zkraje stavbu potkaly nečekaně velké komplikace (vícepráce) při jejím zakládání, způsobené nízkou výškou základů sousedících domů a nekompaktním podložím, což se zjistilo až po odklizení mnoha tun stavební sutě zakrývající podstatnou část pozemku určeného pro stavbu. Další komplikací bylo reálné umístění přípojky plynu lišící se skoro půl metru od jejího zákresu v plánech RWE. Následovala řada dlouhých jednání s firmou RWE Distribuční služby. Jejich výsledkem sice na jedné straně byla potřebná úprava přípojky plynu, na straně druhé však došlo ze strany RWE k vynucení zásadní změny konstrukce nájezdové rampy k hlavnímu vchodu (kvůli blízko uloženému plynovodu)… Přes všechny uvedené komplikace byla kompletní stavba objektu Chráněného bydlení Mirandie včetně zahradnických úprav a dodávek provedena firmou RENOVA s.r.o. za pouhých 14 měsíců, a to dle vyjádření zkušeného stavitele s vysokým nadstandardem v kvalitě veškerých stavebních prací.

 

A nyní nám nezbývá, než čekat a čekat… Čekáme totiž, až nám Úřad regionální rady regionů soudržnosti Jihovýchod (tj. ÚRR) schválí výsledky výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení, které jsme z naší strany uzavřeli již dne 24.10.2014. Schválení prý nemáme očekávat dříve než v půli prosince – tj. více než 1,5 měsíce po jeho odeslání ke kontrole. Dlužno dodat, že předchozí schvalování tohoto výběrového řízení ze strany ÚRR proběhlo již ve fázi návrhu a před jeho vyhlášením, a včetně dohadování o jednom nepodstatném detailu trvalo celkem 2,5 měsíce. Úřední šiml je tedy hladová potvora a žere nám hlavně čas – který je v této době a pro tento projekt tak vzácný.

Petr Hejl

Související galerie

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha