Dokončení projektu Mirandie bude mít podstatné zdržení

30. 9. 2014

Dokončení projektu výstavby a vybavení objektu chráněného bydlení Mirandie bude mít podstatné, tj. skoro půlroční zdržení.  Plánovaný začátek provozu sociální služby se tak odsune z ledna příštího roku na květen či červen 2015. To je ovšem nemilá zpráva, i když popravdě – má i svá pozitiva. Ale k tomu se ještě dostaneme, píše ve svém článku ředitel střediska Petr Hejl.

Zpoždění provozní fáze projektu bude způsobeno velkým posunem termínu dodávky vnitřního vybavení Mirandie, a to zejména u nábytku. Na vině je skoro půlroční zpoždění vyhlášení výběrového řízení na tuto část projektu, které bylo místo v březnu vyhlášeno až 23. září.  Je pravda, že díky mnohým starostem a povinnostem spojeným se samotnou stavbou Mirandie začala příprava tohoto výběrového řízení až v průběhu března, ale vše se teoreticky ještě dalo stihnout v rozumném čase, se zpožděním maximálně dvou měsíců.

Což by  nebylo vůbec pozdě - vzhledem k tomu, že i termín dokončení stavby jsme museli z objektivních důvodů prodloužit o 2 měsíce, tj. z posledního srpnového dne na konec října t. r. Naše devítiměsíční dohadování s plynaři z RWE ohledně přípojky plynu,  umístěné v reálu odlišně než měli zaneseno ve svých plánech (sloužících jako jeden z podkladů projektové dokumentace stavby), totiž skončilo skutečnou „bombou“… RWE s odkazem na podzemní vedení plynovodu hned vedle uliční strany naší stavby zrušilo 2.6.2014 původně kladné stanovisko ke konstrukci nájezdové rampy k hlavnímu vchodu do Mirandie, která měla být z napřesno vyskládaných kamenů… Abychom vůbec mohli do domu  se souhlasem RWE připojit plyn, museli jsme přistoupit na nájezdovou rampu a vstupní schodiště zhotovené z rozebíratelných kovových částí nesených na dodatečném nadzemním zakotvení do základů stavby.

Vyprojektování nové rampy a schodiště, jednací řízení na dodávku víceprací mimo původní veřejnou zakázku, zadání do výroby, zakotvení nosníků a montáž kovových částí nové rampy včetně jejich demontáže, pozinkování a opětovné montáže – to vše protáhne dokončení stavby až na konec října a kolaudaci do listopadu. Kromě toho nás tato „legrace“ bude stát o 450 tis. Kč více, než byly spočítány náklady na původní řešení rampy a schodiště. Proto doufám, že Úřad regionální rady uzná objektivní důvody, které k tomu vedly (jinak bychom neměli plyn a kamennou rampu by nás  RWE časem stejně přinutilo rozebrat, i když chyba byla jistě i na jejich straně), a 85 % z těchto víceprací nám bude z dotace ROP Jihovýchod proplaceno jako uznatelné náklady.  

I toto dvouměsíční zdržení stavby má svoje pozitiva – díky schválenému dodatku ke smlouvě o dílo má firma RENOVA, která objekt chráněného Mirandie na základě vítězství ve veřejné soutěži staví, více času na doladění finálních detailů v interiérech i exteriérech stavby. I když Mirandie už vlastně není stavba, už je to de facto hotový dvoukřídlý dům, který vypadá přesně tak, jako v architektonické studii. Nebo možná ještě lépe…  Podle jednoho z předních moravských stavitelů, který Mirandii před pár týdny navštívil,  odvádí hodonínská firma RENOVA z hlediska kvality vysoce nadstandardní práci. Čemuž já mohu jedině přisvědčit a dodat, že nadprůměrná je i ochota a angažovanost vedoucích představitelů a stavbyvedoucího této firmy a jejich společná ochota řešit i problémy a otázky zcela nečekané.

Jak už jsem výše napsal, oproti celkem pochopitelnému zdržení stavby nabralo  výběrové řízení na dodávku vnitřního vybavení zpoždění na první pohled nepochopitelné. Více než dva měsíce trvalo vypracování originálního návrhu nábytku na míru od našich architektů, ale těm bych zpoždění nevyčítal, rychleji se taková stihnout nedala. Navíc se s rozpočtovanou cenou museli vejít do limitů nastavených schváleným rozpočtem s parametry z konce roku 2011, což byl logický oříšek sám o sobě. Pak jsme s právníky z Regionální poradenské agentury ladili měsíc a půl celou zadávací dokumentaci, která byla o složitější, že výběrové řízení muselo být podle druhu dodávaného vybavení rozděleno na tři části. Měsíc pak trvalo Úřadu regionální rady Jihovýchod povinné předběžné vyjádření k celému kompletu zadávací dokumentace. Požadavky na změny jsme zapracovali, a to s jednou výjimkou - další více než měsíc jsme s tímto úřadem totiž „přeli“ o požadavek, aby bylo výběrové řízení rozděleno nejen na tři, ale dokonce na čtyři části.

Nakonec jsme uspěli a 23. září mohlo být „výběrko“ na vybavení Mirandie vyhlášeno. Na 9. října je naplánováno otevírání obálek, pak hodnocení nabídek a výběr těch vítězných. Nakonec vše ještě jednou odešleme Úřadu regionální rady ke kontrole „post ante“ a pokud bude vše v pořádku, koncem prosince vyzveme vybrané dodavatele k realizaci dodávek ve stanovených lhůtách. Což u nábytku vyráběného na míru činí 4 měsíce. No, a jsme na konci dubna příštího roku - když se nic nezadrhne. Nedej Bůh, aby se něco zadrhlo a zpoždění bylo ještě větší.

Tož tak. Kdybych v září loňského roku věděl, co vše bude výběrové řízení na dodávku vybavení obnášet a jak to bude náročné, začali bychom jej připravovat hned po předání staveniště firmě RENOVA, které proběhlo 2. září 2013. Je však snadné být generálem po bitvě…

Pozitiva tohoto nemilého zpoždění, o kterých jsem už zmínil, popíšu už jen stručně (i když ve skutečnosti jsou velmi důležitá):

·      budeme mít více času kvalitní výběr uživatelů služby (tj. mentálně handicapovaných obyvatel chráněného bydlení Mirandie), na výběr týmu kvalitních spolupracovníků a celkovou přípravu;

·      po neúspěšném závěru výběrového řízení na vedoucího Mirandie z řad externích zájemců máme možnost obsadit toto místo dvěma lidmi zevnitř našeho střediska;

·      stihneme včas registrovat tuto sociální službu u Krajského úřadu, což by se nám i při dodržení všech termínů k plánovanému datu 1.1.2015 povedlo jen stěží;

·      budeme moci Jihomoravský kraj požádat o provozní dotaci v mimořádném termínu a v režimu dle sjednané smlouvy o realizaci obecném hospodářském zájmu, což bude pro start služby výhodné.

Předem díky za Vaše trvající sympatie a přímluvné modlitby.

Petr Hejl, DiS.

ředitel Diakonie ČCE - střediska BETLÉM

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha