Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích má zelenou

25. 4. 2012

Dnešního dne jsme se dověděli nádhernou zprávu o schválení naší žádosti o získání podpory ROP Jihovýchod na  projekt „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích“ (podanou v rámci výzvy ÚRR JV na opatření 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - podpora zařízení neziskové sociální péče).

 

Zpráva o úspěchu naší žádosti o získání podpory z ROP Jihovýchod na projekt „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích“ je pro Diakonii ČCE - středisko BETLÉM tou nejlepší zprávou za posledních 10-15 let jeho činnosti. Předmětné rozhodnutí Regionální rady Jihovýchod je zároveň velmi dobrou zprávou i pro dospělé lidi s mentálním postižením, z nichž 12 v novém chráněném bydlení nalezne svůj domov a komplexní zajištění svých potřeb... Jsme za toto rozhodnutí Regionální radě velmi vděční, stejně jako jsme vděční za potřebnou podporu Jihomoravskému kraji a jeho zástupcům. Zároveň vnímáme velkou odpovědnost za to, abychom tento projekt – který tvoří již léta prioritu našeho strategického plánu a zároveň byl opakovaně součástí komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Hustopeče i  celého Jihomoravského kraje – zvládli úspěšně realizovat ve fázi investiční a následně i ve fázi provozní. Bude to nemalá a namáhavá práce. Širokou veřejnost (nejen z našeho regionu) proto prosíme, aby nám i budoucím obyvatelům Chráněného bydlení Mirandie „držela palce“.  Děkujeme.

 

Za středisko BETLÉM: Petr Hejl, ředitel a předseda správní rady.

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha