Výzva zájemcům o přijetí do Chráněného bydlení Mirandie – zahájení sběru žádostí

30. 9. 2014

Chceme tímto informovat všechny zájemce o přijetí do nově budovaného Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích, že ode dne 1. října 2014 zahajujeme sběr žádostí. Žádost a povinnou přílohu si můžete stáhnout kliknutím:

 

          Klikněte si pro další důležité informace.

I když bude sběr žádostí ukončen až 15. prosince 2014, prosíme zájemce, aby odeslání žádosti na adresu sociálního úseku Diakonie ČCE - střediska BETLÉM zbytečně neodkládali. Je totiž třeba u každého relevantního zájemce provést individuální sociální šetření, což se nedá udělat „mávnutím kouzelného proutku“). 

Zároveň upozorňujeme zájemce o službu, že v realizaci projektu Mirandie dojde k významnému zpoždění. Start provozu měl být podle původního plánu zahájen 1. ledna 2015, ale z důvodu velkého zdržení výběrového řízení na dodávku vybavení a vzhledem k výrobním lhůtám navrženého nábytku bude provoz služby chráněného bydlení zahájen pravděpodobně až od června 2015 (nejdříve však v průběhu května). Blíže viz. informační článek na našem webu. 

V současnosti máme tuto představu o harmonogramu jednání se zájemci o službu:

 • říjen 2014 až 15.12.2014 – sběr přihlášek + první sociální šetření, jednání se zájemcem
 • leden až únor 2015 – další sociální šetření, jednání se zájemcem, ev. zkušební pobyty
 • březen 2015 - ukončení procesu výběru, zaslání informací k nástupu
 • duben 2015 – uzavírání smluv s vybranými uživateli služby
 • květen až červen 2015 - předpokládaný termín zahájení služby

I když nás povinná registrace sociální služby Chráněné bydlení Mirandie (podle § 78-79 zákona o sociálního službách) teprve čeká, vytvořili jsme dokument veřejného závazku k poskytování této služby, kde je stanovena základní definice služby, její poslání, vymezení cílové skupiny a základních cílů služby.

Z dokumentu předběžného veřejného závazku vyjímáme a níže uvádíme pozitivní a negativní vymezení cílové skupiny chystané služby, protože chceme sobě i zájemcům o přijetí ulehčit práci… Zájemce o službu (resp. jejich zákonné zástupce) proto prosíme, aby před podáním žádosti věnovali pozornost následujícím řádkům. Je totiž zcela zbytečné, aby žádost o přijetí podávali zájemci, kteří požadavky na cílovou skupinu nesplňují nebo patří do úplně jiné cílové skupiny.

CÍLOVÁ SKUPINA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ MIRANDIE:

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé (tj. osoby starší 18-ti let):

 • s mentálním postižením
 • s mentálním postižením a poruchami autistického spektra
 • s mentálním a kombinovaným postižením.

Obecně se jedná osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje celoroční individuální podporu a péči včetně celoročního ubytování a stravování. Služba je určena pro osoby trvale žijící v Jihomoravském kraji, které v době nástupu do služby jsou mladší 60-ti let.

 

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY:

Služby Chráněného bydlení Mirandie nejsou určeny zejména pro:

 • osoby, které nespadají do výše vymezené do cílové skupiny - tj. např. osoby s bydlištěm mimo území JM kraje nebo  osoby s jiným druhem zdravotního postižení (např. osoby s primární psychiatrickou diagnózou)
 • osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje každodenní zdravotnickou péči,
 • osoby, u nichž lékař potvrdí psychiatrické onemocnění nebo poruchu, které znemožňují kolektivní soužití.

Předem díky za pochopení a Vaší spolupráci.

Petr Hejl, DiS.

ředitel Diakonie ČCE - střediska BETLÉM

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha