Co všechno se událo v roce 2012

  • Prosinec 2012

21. prosince bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby

19. prosince byl podepsána smlouva s Českou spořitelnou o úvěru na financování výstavby Mirandie

Podepsána smlouva o půjčce se Synodní radou ČCE na 3,9 mil. Kč k úhradě spolufinancování projektu

 

  • Listopad 2012 

Připravujeme výběrové řízení pro dodavatele stavby a autorský dozor. 

Oslovujeme veřejnost pro zajištění naší spoluúčasti na financování projektu.

Proběhl 12. Společenský večer s dobročinnou aukci, která přinesl na konto Mirandie téměř půl mil. korun.

Tvoříme samostatný web Mirandie. 

 

  • Říjen 2012

15. 10.2012 podepsána smlouva o veřejném zájmu s Jihomoravským krajem.

Průběžně jednáme s Jihomoravským krajem o smlouvě veřejného zájmu.

Průběžně hledáme finančního partnera pro revolvingový úvěr.

 

  • Duben 2012

25. 4. 2012 přišla nádherná zpráva: ROP Jihovýchod podpoří náš projekt.

Přemýšlíme, jak asi dopadne naše žádost a co budeme dělat, když dopadne dobře, co si počneme když nebude podpořena.

 

  • 12. 1. 2012 odevzdáváme žádost na financování na ÚRR Jihovýchod.
  • 11. 1. 2012 architekti odevzdávají projekt ke stavebnímu povolení

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha