Rok 2013 - začali jsme stavět Mirandii!

 • Prosinec

 20. ukončení stavebních prací v roce 2013

 19. podali jsme první žádost o proplacení nákladů Mirandie (ŽoP 1) ve výši 3.152.295 Kč (stavební projekt+stavba)

 17. zaplatili jsme první fakturu za stavební práce ve výši 2 308 731 Kč

 12. KD č. 7 zdění obvodových zdí, armování a betonáž opěrné stěny hospodářské budovy

 

 • Listopad

28. KD č. 6 panely na jímce, zahájeny výkopové práce na hospodářské budově, pokračují podkladní betonáže

16. Společenský večer s dobročinnou aukcí pro Mirandii: 400 600 Kč.

15. Fosfa a.s. potvrdila, že podpoří Mirandii částkou 300 000 Kč. Děkujeme!

14. KD č. 5 betonáž jímky a dna výtahu, dokončeno statické zajištění sousedního rodinného domu

  5. Tisková konference: Mirandie volá o pomoc

 

 • Říjen

31. KD č.4 Armování základových pasů, podbetonovány základy sousední stodoly

17. KD č.3 zahájení betonáže základů, betonová plomba ve sklepě

 3.  KD č.2 za přítomnosti statika a koordinátora BOZP

 

 • Září

30. Pozemek je vyklizen a je provedena podstatná část výkopových prací

19. Kontrolní den č. 1 (KD č.1)

  6. Schůzka s projektantem a dodavatelem ohledně statického zajištění sousedních nemovitostí

  3. Renova zahájila vyklízení pozemku a bourání původní hospodářské budovy

  2. Předáno staveniště firmě Renova Hodonín

 

 • Srpen

28. podepsána smlouva s dodavatelem stavebních prací, kterým je Renova Hodonín.

27. podepsána smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka s firmou Investinženýring a.s.

 

 • Červen

26.Slavnostní poklepání základního kamene

 

 • Květen

17. Za přítomnosti zástupců BETLÉMA, RPA i podávajích byly rozlepeny všechny obálky s podáními, tedy těchto firem: F&K&B, a.s., Renova s.r.o., Prostavby a.s., S-A-S stavby s.r.o.,Manag, a.s., Consistera, s.r.o.

 

 • Duben 2013

17. Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby

 

 • Březen 2013 

11. Hejtman JmK  Michal Hašek potvrdil svým podpisem smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci Mirandie.

  6. Máme marketingového partnera! Stala se jím Nová reklama z Hustopečí, těšíme se na profi spolupráci.

 

 • Únor 2013

14. Podepsali jsme smlouvu o Dotaci na realizaci projektu Chráněného bydlení Mirandie

 

 • Leden 2013

3. Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zrušeno kvůli nedostatečnosti podkladů dle vyhlášky 230/2012 Sb.

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha