Zde naleznete všechny důležité dokumenty vztahující se k projektu:

Kolaudační souhlas

Výpis z KN

Výpis z katastru nemovitostí dokazující vlastnictví stavební parcely realizátorem projektu

Územní rozhodnutí

Platné územní rozhodnutí o umístění stavby

Stavební povolení

Platné stavební povolení

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Smlouva uzavřená s Jihomoravským krajem o tom, že má o naše služby zájem.

Schválení projektu k financování

Oznámení o tom, že se s námi počítá.

Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS Jihovýchod

Smlouva o 21 stránkách a 21 milionech korun českých.

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha