Výzva zájemcům o přijetí do Chráněného bydlení Mirandie – doplnění uvolněného místa

Chceme tímto informovat všechny zájemce o možnost přijetí i po proběhlém výběrovém řízení z důvodů uvolněného jednoho místa. Žádost a povinnou přílohu si můžete stáhnout kliknutím:

 

Žádost o přijetí

Lékařský posudek

  

Přečtěte si prosím dokument veřejného závazku k poskytování této služby, kde je stanovena základní definice služby, její poslání, vymezení cílové skupiny a základních cílů služby.

Z tohoto veřejného závazku vyjímáme a níže uvádíme pozitivní a negativní vymezení cílové skupiny registrované služby, protože chceme sobě i zájemcům o přijetí ulehčit práci. Zájemce o službu (resp. jejich zákonné zástupce) proto prosíme, aby před podáním žádosti věnovali pozornost následujícím řádkům. Je totiž zcela zbytečné, aby žádost o přijetí podávali zájemci, kteří požadavky na cílovou skupinu nesplňují nebo patří do úplně jiné cílové skupiny.

CÍLOVÁ SKUPINA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ MIRANDIE:

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé (tj. osoby starší 18-ti let):

  • s mentálním postižením
  • s mentálním postižením a poruchami autistického spektra
  • s mentálním a kombinovaným postižením.

Obecně se jedná osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje celoroční individuální podporu a péči včetně celoročního ubytování a stravování. Služba je určena pro osoby trvale žijící v Jihomoravském kraji, které v době nástupu do služby jsou mladší 60-ti let.

 

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY:

Služby Chráněného bydlení Mirandie nejsou určeny zejména pro:

  • osoby, které nespadají do výše vymezené do cílové skupiny - tj. např. osoby s bydlištěm mimo území JM kraje nebo s osoby s jiným druhem zdravotního postižení (např. osoby s primární psychiatrickou diagnózou)
  • osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje každodenní zdravotnickou péči,
  • osoby, u nichž lékař potvrdí psychiatrické onemocnění nebo poruchu, které znemožňují kolektivní soužití.

 

 

 

NAZEV WEBU