Výzva zájemcům o přijetí do Chráněného bydlení Mirandie – doplnění uvolněného místa

Chceme tímto informovat všechny zájemce o možnost přijetí i po proběhlém výběrovém řízení z důvodů uvolněného jednoho místa. Žádost a povinnou přílohu si můžete stáhnout kliknutím:

 

Žádost o přijetí

Lékařský posudek

  

Přečtěte si prosím dokument veřejného závazku k poskytování této služby, kde je stanovena základní definice služby, její poslání, vymezení cílové skupiny a základních cílů služby.

Z tohoto veřejného závazku vyjímáme a níže uvádíme pozitivní a negativní vymezení cílové skupiny registrované služby, protože chceme sobě i zájemcům o přijetí ulehčit práci. Zájemce o službu (resp. jejich zákonné zástupce) proto prosíme, aby před podáním žádosti věnovali pozornost následujícím řádkům. Je totiž zcela zbytečné, aby žádost o přijetí podávali zájemci, kteří požadavky na cílovou skupinu nesplňují nebo patří do úplně jiné cílové skupiny.

CÍLOVÁ SKUPINA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ MIRANDIE:

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé (tj. osoby starší 18-ti let):

  • s mentálním postižením
  • s mentálním postižením a poruchami autistického spektra
  • s mentálním a kombinovaným postižením.

Obecně se jedná osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje celoroční individuální podporu a péči včetně celoročního ubytování a stravování. Služba je určena pro osoby trvale žijící v Jihomoravském kraji, které v době nástupu do služby jsou mladší 60-ti let.

 

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY:

Služby Chráněného bydlení Mirandie nejsou určeny zejména pro:

  • osoby, které nespadají do výše vymezené do cílové skupiny - tj. např. osoby s bydlištěm mimo území JM kraje nebo s osoby s jiným druhem zdravotního postižení (např. osoby s primární psychiatrickou diagnózou)
  • osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje každodenní zdravotnickou péči,
  • osoby, u nichž lékař potvrdí psychiatrické onemocnění nebo poruchu, které znemožňují kolektivní soužití.

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha