CÍLOVÁ SKUPINA SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ MIRANDIE:

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé (tj. osoby starší 18-ti let):

  • s mentálním postižením
  • s mentálním postižením a poruchami autistického spektra
  • s mentálním a kombinovaným postižením.

Obecně se jedná osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje celoroční individuální podporu a péči včetně celoročního ubytování a stravování. Služba je určena pro osoby trvale žijící v Jihomoravském kraji, které v době nástupu do služby jsou mladší 60-ti let.

 

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY:

Služby Chráněného bydlení Mirandie nejsou určeny zejména pro:

  • osoby, které nespadají do výše vymezené do cílové skupiny - tj. např. osoby s bydlištěm mimo území JM kraje nebo osoby s jiným druhem zdravotního postižení (např. osoby s primární psychiatrickou diagnózou)
  • osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje každodenní zdravotnickou péči,
  • osoby, u nichž lékař potvrdí psychiatrické onemocnění nebo poruchu, které znemožňují kolektivní soužití.

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha