Náklady a zdroje projektu Chráněného bydlení Mirandie,

Aktuální stav k datu 2. 9. 2013

Celkové náklady na realizaci projektu dle poslední verze rozpočtu dosahují výše 20,8 mil. Kč, tj. oproti původně plánovaným 25 mil. Kč bylo díky výběrovým řízením dosaženo výrazné úspory. V těchto nákladech jsou zahrnuty náklady na stavební dokumentaci, provedení stavebních prací včetně parkových a dvorních úprav, technický a autorský dozor, dále vybavení budovy vhodným nábytkem a zařízením. Naší snahou bude realizovat a řádně zdokladovat veškeré práce dle předepsaných podmínek, aby tyto náklady byly v maximální míře uznatelné a nedošlo k žádné zbytečné penalizaci ze strany Úřadu regionální rady Jihovýchod (řídícího orgánu ROP).

 

Zdroje projektu výstavby Chráněho bydlení Mirandie lze rozdělit na dvě části:

1.      85 % uznatelných nákladů projektu - tj. cca 17,5 mil. Kč - bude hrazeno z dorace ROP Jihovýchod (tj. ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj)´, a to v pěti plánovaných etapách.

  1. 15 % uznatelných nákladů projektu a všechny ostatní,  neuznatelné náklady - v celkové částce cca 3,3 mil. Kč - bude hrazeno z našich „vlastních prostředků“, tj. z darů našich štědrých dárců a přátel.

Dlužno též podotknout, že projekt měl své velmi důležité přípravné náklady, které nejsou ve výše uvedených rozpočtových nákladech obsaženy, a nelze ani jejich proplacení žádat po Regionálním operačním programu Jihovýchod. Jedná se o především o náklady na nákup stavebního pozemku v Brumovicích (650 tis. Kč) a dále různé odborné služby, expertízy, posudky a počáteční studie architektů, to vše dohromady za cca 0,9 mil. Kč.

 

Za to, že se nám podařilo tyto startovní náklady uhradit, vděčíme především našim přátelům z hnutí Rotary International, konkrétně nizozemskému Rotary klubu z Noordwijku a tuzemským RC Brno-City a RC Brno. Nezastupitelná startovní podpora těchto tří Rotary klubů za roky 2009-2011 dosáhla úctyhodných 735 tis. Kč (!) a umožnila nám tak projekt Chráněného bydlení Mirandie dovést do fáze připravenosti k úspěšnému podání žádosti o dotaci ROP Jihovýchod. Jsme velmi vděční za jejich obětavost.

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha