K datu  2. 9. 2013 BYLO REALIZOVÁNO:

 

Formulace ideového záměru projektu a hledání vhodného pozemku

2009 - 2010

Úžasná finanční přípravy projektu od tuzemských Rotary klubů RC Brno-City a RC Brno a holandského RC Noordwijk en omgeving

2009 - 2012

Nákup vhodných pozemků v Brumovicích (od soukromého majitele)

21. 5. 2010

Příprava projektu, zpracování variantní architektonické studie, výběr arch. řešení a příprava projektové dokumentace pro územní řízení

11/2010 – 06/2011

Příprava žádosti do Regionálního operačního programu Jihovýchod (včetně podrobných rozpočtů stavby a vybavení)

07/2011 - 12/2011

Podání žádosti v rámci výzvy ROP JV ze dne 12.9.2011

12. 1. 2012

Hodnocení žádosti na projekt CHB Mirandie ze strany ÚRR JV

02/2012 – 05/2012

Příprava projektové dokumentace pro stavební řízení

01/2012 – 04/2012

Vydání stavebního povolení na objekt CHB Mirandie (právní moc)

3. 5. 2012

Rozhodnutí ROP Jihovýchod o podpoře projektu a přidělení dotace

14. 5. 2012

Podpis smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Jihomoravským krajem a střediskem

17.10.2012

Podpis smlouvy s ROPJihovýchod o poskytnutí dotace (85%)

11. 3. 2013

Příprava soupisu prací, služeb a výměr dle vyhl. 230/20012 a související změna struktury a obsahu projektové dokumentace a rozpočtů

01 – 02/2013

Konzultace zadávací a projektové dokumentace ze strany ÚRR

03 – 04/2013

Výběrové řízení na výkon činnosti technický dozor investora (TDI)

04/2013 – 08/2013

Výběrové řízení na kompletní dodávku stavby objektu Mirandie   

04/2013 – 08/2013

Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem stavby (tj. firmou RENOVA z Hodonína) a technickým dozorem (firma INVESTINŽENÝRING a.s.)

28. 8. 2013

Předání staveniště a 1. koordinační schůzka zainteresovaných stran

2.9.2013

 

     JEŠTĚ NÁS ČEKÁ:

Stavební práce firmy RENOVA s r.o. – kompletní provedení (12 měsíců)

do 31. 8.2014

Výběrové řízení na dodávku vybavení

03/2014 – 06/2014

Kolaudace stavby jako zařízení sociálních služeb

09/2014

Realizace vybavení prostor, kompletizace interiérů

09/2014 – 11/2014

Výběr a uzavírání smluv s budoucími obyvateli a pracovníky

09/2014 – 12/2014

Začátek provozní fáze projektu  (poskytování služby chráněné bydlení)

!!!  1.1.2015 !!!

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha